ძებნა

აქციები

ბონუს სისტემის პრინციპი:

 

          ბონუსისპროგრამა მუშაობს ქულებისდაგროვების პრინციპით.

 

          ბონუს ქულები კლიენტს ერიცხება მის პირად ანგარიშზე მხოლოდ საიტზე შეკვეთისას.

 

 •         ყოველ დახარჯულ 1 ლარზე ირიცხება 10 ბონუს ქულა (შეკვეთის თანხის 10%);
 •         1 ბონუსი = 1 თეთრი;
 •         რეგისტრაციის შემდეგ, პირველ შეკვეთაზე თქვენ მიიღებთ სპეციალური რაოდენობის ქულებს საჩუქრად;
 •         ბონუსებით შესაძლებელია შეკვეთის ღირებულების 50% -მდე გადახდა;
 •         ქულებით გადახდისას, თქვენი ბონუსების მინიმალური რაოდენობა უნდა შეადგენდეს 10 ბონუს ქულას (1 ლარი);
 •         გამოუყენებელი ბონუსები უქმდება დარიცხვიდან 3 თვის შემდეგ;
 •         დარიცხული ბონუსების გამოყენება შესაძლებელია 24 საათის გასვლის შემდეგ;
 •         შეკვეთის ბონუსებით გადახდის შემთხვევაში, ახალი ბონუსები არ ჩაირიცხება მიმდინარე შეკვეთაზე;
 •         დაგროვილი ქულების ნახვა შეგიძლიათ თქვენს პირად კაბინეტში;
 •         კომპანია იტოვებს უფლებას შეცვალოს ბონუსების სისტემის პირობები სურვილისამებრ.
 •         ბონუს ქულების დარიცხვა არ ხდება ქოლ ცენტრის ან Glovo–ს მიერ განხორციელებულ შეკვეთაზე.